Uusien autojen rekisteröinnit elpyivät hieman toukokuussa

– komponenttipulan taittuminen on edessä vasta loppuvuonna

Toukokuussa rekisteröitiin 7 941 uutta henkilöautoa, mikä on 20,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 36 105, joka on 22,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-toukokuussa. Vaikka toukokuun rekisteröinnit jäivät selvästi normaalia alemmas, ero kapeni hieman toukokuussa, sillä maalis-huhtikuussa eroa edelliseen vuoteen syntyi 27–28 prosenttia. Toukokuun aiempia kuukausia parempi rekisteröintitilanne ei vielä kerro pitkäaikaiseksi muodostuneen komponenttipulan lievenemisestä, vaan enemmänkin Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamien välittömien komponenttien saatavuusongelmien tasaantumisesta. Uusien henkilöautojen tilauskanta on edelleen kasvanut, sillä uusien autojen kysyntä on hyvällä tasolla ja asiakastilaukset rullaavat selvästi viiden vuoden keskiarvoa korkeammissa lukemissa. Tilauskannan ennakoidaan purkautuvan vaiheittain vuoden 2023 aikana.

Toukokuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 12,5 prosenttia oli täyssähköautoja ja 20,2 prosenttia ladattavia hybridejä. Dieselautojen osuus oli 9,0 prosenttia. Täyssähköautojen osuus on tänä vuonna ensirekisteröidyistä autosta ollut 13,3 prosenttia ja ladattavien hybridien 20,0 prosenttia.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa 856, joka on 26,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 4 632, joka on 22,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-toukokuussa.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin toukokuun aikana 308, joka on 2,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat tänä vuonna jääneet 10,1 prosenttia viime vuoden tammi-toukokuun rekisteröinneistä. Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 1 024, joka on 3,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-toukokuussa.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin toukokuussa viime vuotta vähemmän, mutta myös käytettyjen autojen kaupassa ero viime vuoteen kapeni maalis-huhtikuuhun nähden. Autoliikkeiden kautta kulkeva käytettyjen henkilöautojen myynti väheni noin 5 prosentilla ja koko käytettyjen autojen kauppa noin 8 prosentilla viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Komponenttipula jarruttaa autotuotantoa ja rekisteröintejä ympäri Eurooppaa

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heijastuu myös autoteollisuuteen. Komponenttipulan ja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan on arvioitu vähentävän tänä vuonna globaalisti autotuotantoa yhteensä 2–3 miljoonalla autolla. Globaalin autotuotannon arvioidaan vuonna 2022 jäävän hieman yli 80 miljoonaan autoon ja vuonna 2023 noin 90 miljoonaan autoon, kun ennen pandemiaa vuonna 2018 autoja tuotettiin noin 94 miljoonaa.

Ensirekisteröinnit ovat vähentyneet koko Euroopassa, mutta erityisesti Pohjoismaissa. EU-alueella ensirekisteröinnit jäivät tammi-huhtikuussa 14,4 prosenttia viime vuoden tasoa alemmas. Tanskassa rekisteröinnit ovat jääneet 23,8 prosenttia ja Ruotsissa 18,7 prosenttia viime vuoden tasostaan”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Kriisitilanne nostaa muun muassa öljyn, maakaasun ja sähkön hintaa ja luo pitkäaikaista epävakautta energiamarkkinoille. Ukraina on tärkeä teräksen ja magnesiumin sekä monien muiden autoteollisuuden raaka-aineiden ja komponenttien tuottaja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut katkoksia muun muassa puolijohteiden valmistuksessa tarvittavan neon-kaasun ja johdinsarjojen tuotantoon. Venäjältä ja Ukrainasta lähtöisin olevien raaka-aineiden saatavuus on sotatilanteen ja pakotteiden seurauksena heikentynyt olennaisesti. Tuotanto-ongelmat, komponenttipula, raaka-aineiden ja energian hinnan nousu ja heikentynyt saatavuus sekä kuljetuskustannusten kasvu heijastuvat myös autojen tuotantokustannuksiin.

”Toimitusketjut eivät ole vielä toipuneet pandemiasta ja Kiinan heikentynyt pandemiatilanne luo uusia tuotantokatkoksia. Komponenttipulan ja pahimpien tuotantokatkosten on ennakoitu hellittävän vuoden kolmannen ja viimeisen kvartaalin aikana, mutta tilauskannasta vain osan arvioidaan ehtivän rekisteröintiin kuluvan vuoden aikana”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus

Lisätietoja

toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ja -teollisuus ry, p. 040 729 4513tero.kallio@autotuojat.fi

toimitusjohtaja Pekka Rissa, Autoalan Keskusliitto ry, p. 0500 417 300pekka.rissa@akl.fi

Lue myös