Tilausehdot

Yleistä

Näitä tilaus- ja toimitusehtoja sovelletaan Järvileasing Oy:n verkkokaupassa osoitteessa www.jarvileasing.fi tehtyihin leasingajoneuvotilauksiin. Asiakas hyväksyy ehdot tehdessään tilauksen verkkokaupasta.

Oikeus evätä tilaus

Järvileasingillä on oikeus perua tilaus ilman korvausvastuuta, mikäli tilattua tuotetta tai palvelua ei ole enää saatavilla. Asiakkaaseen otetaan yhteyttä tilanteen selvittämiseksi.

Hinnoittelu

Verkkokaupan ilmoittamat hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. Leasingpalvelun hinnoittelu perustuu kiinteähintaisiin kuukausieriin. Järvileasingillä on oikeus muuttaa hintoja selkeän hinnoitteluvirheen sattuessa.

Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Etämyynnissä asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Peruuttamisoikeuden käyttö edellyttää kirjallista ilmoitusta Järvileasingille.

Ajoneuvon toimitus ja vaaranvastuu

Ajoneuvojen toimitusaika vaihtelee merkki- ja mallikohtaisesti, ja se vahvistetaan erikseen tilauksen yhteydessä. On tärkeää huomata, että tehdastilauksissa toimitusaika saattaa vaihdella merkittävästi riippuen valitusta merkistä ja mallista.

Ajoneuvo luovutetaan ensirekisteröitynä autoliikkeessä. Vaihtoehtoisesti autoliikkeen edustaja voi toimittaa sen asiakkaan haluamaan kotiosoitteeseen taajama-alueilla Suomessa, pl.Ahvenanmaa ja saaristoalueet. Kotitoimituksiin saattaa liittyä automerkkikohtaisia eroja, ja näistä sovitaan etukäteen.
Verkkokauppatilauksen tehneen leasingasiakkaan, joka on rekisteröity ajoneuvon haltijaksi, odotetaan olevan paikalla ajoneuvon saapuessa. Tämä mahdollistaa ajoneuvon vastaanottamisen vahvistaminen ja tarkistaminen. Autoliikkeen edustaja käy läpi kaikki ajoneuvoon liittyvät näkökohdat ja lisäpalvelut asiakkaan kanssa, tarjoaa tarvittavan käyttökoulutuksen ja siirtää ajoneuvon vastuun asiakkaalle virallisen vastaanoton yhteydessä. Jos asiakasta ei tavoiteta, autoliikkeen edustaja ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa.

On täysin asiakkaan vastuulla varmistaa, että ajoneuvo vastaa leasingsopimuksen ehtoja ja, että on vahingoittumaton. Järvileasing ei ota vastuuta ajoneuvon myyjän suorittamista toimituksista tai muista velvollisuuksista, kuten ajoneuvon kunnosta, laadusta, suorituskyvystä, soveltuvuudesta tarkoitettuun käyttöön, muista ominaisuuksista tai ajoneuvon takuusta. Mikäli ajoneuvon toimituksessa huomataan puutteita, on tärkeää ilmoittaa niistä välittömästi Järvileasingille.
Asiakkaan odotetaan esittävän omalla kustannuksellaan ja omalla nimellään vaatimukset suoraan ajoneuvon myyjälle, maahantuojalle, valmistajalle tai muulle taholle, joka asiakkaan näkemyksen mukaan on vastuussa havaituista puutteista. Järvileasing tarjoaa tarvittaessa ohjeistusta näissä tilanteissa.

Verkkokaupasta vuokrattavien ajoneuvojen osalta toimituskulut ovat kiinteät ja ne on sisällytetty ajoneuvon kokonaishintaan. Kotitoimituksen yhteydessä voidaan lisäksi periä toimituslisä, jonka suuruus määräytyy ostohetken hinnaston mukaisesti.

Jos teet tilauksen ajoneuvosta Ahvenanmaalle tai saaristoalueille, suosittelemme ottamaan ensin yhteyttä asiakaspalveluumme. Näin voimme varmistaa, onko toimitus näille alueille mahdollinen ja selvittää mahdolliset lisäkustannukset.

Henkilö- ja luottotiedot, asiakasviestintä

Järvileasingillä on oikeus tarkastaa henkilötiedot ja hankkia tarvittavat luottotiedot asiakkaan suostumuksella, noudattaen luottotietolain (527/2007) määräyksiä. Kaikessa asiakastietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä tietosuojan varmistamiseksi. Lisäksi, Järvileasingillä on myös oikeus tunnistaa asiakas rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (444/2017) ja/tai muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämä varmistaa, että kaikki toimenpiteet suoritetaan lainmukaisesti ja asiakkaan turvallisuus sekä tietosuoja säilyvät.

Järvileasing tai mahdollinen rahoitusyhtiö huolehtii asiakastietojen asianmukaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä, varmistaen näin asiakkaidensa yksityisyyden ja tietoturvan. Tämä takaa, että kaikki asiakastiedot käsitellään luotettavasti ja vastuullisesti.

Ehtojen muuttaminen

Järvileasing Oy voi muuttaa verkkokaupan käytäntöjä ja tilaus- ja toimitusehtoja. Muutoksista ilmoitetaan verkkokaupan etusivulla, ja ne koskevat muutoksen jälkeen tehtyjä tilauksia.

Ylivoimainen este

Järvileasing ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista esteistä, joita se ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. työtaistelutoimenpiteet, henkilökunnan sairastuminen, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mahdolliset riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.

Yhteystiedot

Järvileasing Oy
Y-tunnus: 2754267-8
Osoite: Piispankatu 36, 06100 Porvoo
Puhelin: 0207 290 206 mpm/pvm, hinta määräytyy soittajan liittymäsopimuksen perusteella
Sähköposti: yksityisleasing@jarvileasing.fi

Verkkokaupan tarjoaa Järvileasing Oy