Vuoden 2024 työsuhdeautoilun veromuutokset

-

Vuoden 2024 työsuhdeautoilun verotuksessa on useita huomioon otettavia näkökulmia. Työajojen vaikutus autoedun arvoon on merkittävä, ja mikäli työmatkoja kertyy yli 30 000 kilometriä kalenterivuoden aikana, autoedun arvo nousee 80 prosenttiin perusarvosta. Tämä kannattaa ottaa huomioon autoedun verotuksen suunnittelussa, sillä se voi vaikuttaa sekä työnantajan että työntekijän kustannuksiin.

Yksityisajojen määrällä on myös suora vaikutus autoedun verotukseen. Erityisen paljon tai vähän kertyvät yksityisajot voivat muuttaa autoedun arvoa, ja on tärkeää ottaa huomioon, että asunnon ja työpaikan väliset matkat luetaan yksityisajoiksi.

Yli 18 000 kilometrin vuosittaisen yksityisajojen rajan ylittyessä autoedun arvo lasketaan ajettujen yksityisajokilometrien perusteella. Ajopäiväkirjan pitäminen on suositeltavaa tarkastellessa yksityisajojen määrää.

Vähäpäästöisille työsuhdeautoille tarjotaan edelleen merkittäviä verohuojennuksia vuonna 2024. Päästöttömien autojen verotusarvoa on alennettu 170 €/kk vuosille 2021-2025. Täyssähköautoille on lisäksi käyttökustannusten euromääräinen vähennys, joka nousee viidellätoista eurolla vuonna 2024. Uusi vähennys on 135 €/kk, kun se oli vuosina 2021-2023 120 €/kk.

Alle 100 g/km päästöisten autojen, erityisesti ladattavien hybridien, verotusarvoja on laskettu vuosille 2022-2025 käyttöedun ja vapaan autoedun osalta 85 €/kk. Lisäksi 1.1.2022 alkaen lataushybridien ja kaasuautojen vapaaseen autoetuun kohdistetaan 60 euron kuukausittainen vähennys.

Positiivisena muutoksena sekä oman auton että työsuhdeauton maksuton julkinen lataaminen sekä työpaikkalataaminen vapautuivat luontaisetuverotuksesta vuosille 2021-2025. Nämä seikat muovaavat työsuhdeautoilun verotusta vuonna 2024, ja on suositeltavaa tarkistaa viralliset verolainsäädännöt tai konsultoida asiantuntijaa saadakseen yksityiskohtaisempaa ja ajantasaista tietoa tilanteesta.

Ikäryhmä,
käyttöönottovuosi
Vapaa autoetu /kk
Prosenttia uushankintahinnasta
+kiinteä lisäys
Käyttöetu/kk
Prosenttia uushankintahinnasta
+kiinteä lisäys
A: 2022 – 20241,5 % + 300 €1,5 % + 105 €
B: 2019 – 20211,2 % + 315 €1,5 % + 105 €
C: ennen 20190,9 % + 330 €0,9 % + 135 €

Lue myös