Järvileasing mukaan 100 miljoonan euron kerhoon

Vuosi 2022 tulee jatkumaan muutosten vuotena

Viisi vuotta sitten Porvoossa perustettu Järvileasing Oy jatkaa vahvaa kasvuaan huolimatta koko maailmaa koettelevan pandemian tuomista haasteista. Yrityksen liikevaihto kasvoi vuonna 2021 edellisvuodesta n. 30 prosentilla 70 miljoonaan euroon ja kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2022 n. 20 %. Konsernin liikevaihdon odotetaan ylittävän yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2022. Järvileasingin toimitusjohtaja Petri Järven mukaan kasvu oli erityisen reipasta kone- ja laiteleasingissä:

Vaikka autoleasing eri muodoissaan tuokin edelleen liikevaihdostamme n. 70 %, kone- ja laitepuolella leasing kasvattaa suosiotaan edelleen ja yritykset ovat yhä paremmin oppineet hyödyntämään leasingin tuomat edut. Uskomme liikevaihtomme kasvun jatkuvan tänäkin vuonna vähintään 20 % vauhdilla.

Epidemia tuonut haasteita toimitusaikoihin

Kaikkien ihmisten arkipäivään vaikuttavien ongelmien lisäksi koronapandemia on tuonut mukanaan odottamattomia ongelmia myös autojen ja muiden leasingkohteiden saatavuuteen. Maailmanlaajuiset elektroniikan osien, varsinkin järjestelmäpiirien toimitusvaikeudet ovat näkyneet meillä Suomessakin. Erityisesti autojen valmistajilla ja maahantuojilla on ollut merkittäviä viivästyksiä toimituksissaan, maailmanlaajuisesti autojen tuotantokapasiteetti laski vuonna 2021 yli kuusi prosenttia.

Autojen toimitusajat ovat olleet ennenkuulumattoman pitkiä, joidenkin mallien kohdalla jopa yli vuoden mittaisia. Järvileasing myyntijohtaja Vesa Eskonheimo:

Luonnollisesti tämä on vaikuttanut myös meidän toimintaamme. Olemme ratkaisseet näitä ongelmia yhdessä asiakkaidemme kanssa esimerkiksi jatkamalla voimassa olevien sopimusten kestoa. Toisaalta emme ole sidoksissa tiettyihin automerkkeihin, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme enemmän vaihtoehtoja.

Leasingkohteet monipuolistuneet

Järvileasingin toimitusjohtaja Petri Järvi ja myyntijohtaja Vesa Eskonheimo uskovat yritysten investointihalukkuuden jatkuvan vahvana myös kuluvana vuonna. He uskovat myös leasingkohteiden monipuolistuvan edelleen. Uusi yrittäjä- ja johtajapolvi on ennakkoluulotonta ja ymmärtää, että ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden hankkiminen leasingillä on usein järkevämpää kuin niiden omistaminen. Vesa Eskonheimo:

On ollut todella ilahduttavaa huomata yrittäjien ennakkoluulottomuus leasingrahoitusta kohtaan. Ajoneuvojen lisäksi myös kone- ja laitekohteiden leasingin kasvu on jatkunut vahvana ja asiakaskuntamme on monipuolistunut entisestään. Me opimme ja muutumme yhdessä asiakkaidemme kanssa jatkuvasti.

Yritysten lisäksi leasingtoimintaa laajennetaan myös yksityisleasingautoilun puolelle 2022 kevään aikana.

Vähäpäästöisyys muuttaa leasingautokantaa

Järvileasingin autoleasingasiakkaista suurin osa on kiinnostunut joko ladattavista hybridi- tai täyssähköautoista. Toimitusjohtaja Petri Järvi:

Suurin osa meille tulevista kyselyistä ja tarjouspyynnöistä koskee tällä hetkellä sähkö- ja hybridiautoja. Tulemmekin jo tänä vuonna lisäämään panostustamme ja resurssejamme autopuolelle, uskomme autoleasingin kasvun voimistuvan sähköistymisen myötä entisestään.

Autovalmistajien mallistoja hallitsevat uudet sähkö- ja hybridimallit, ja myös viimeaikaiset valtiovallan päätökset kannustavat voimakkaasti suuntaamaan valinnan päästöttömään suuntaan. Täyssähkö- tai vetyauton työsuhdeautokseen valitseva saa auton perusverotusarvosta 170 euron vähennyksen kuukaudessa, alle 100 mg-päästöisen hybridi- tai kaasuauton käyttäjälle vähennys on 85 €/kk. Lisäksi vähäpäästöisten autojen käyttökustannuksista saa myös vähennystä.

Palvelualueena koko maa

Järvileasingin toimintaperiaatteena on perustamisestaan lähtien ollut paikallisuus – Järvileasing on paikallinen toimija kaikkialla Suomessa. Vuoden 2021 aikana on myyntihenkilöstöä vahvistettu entisestään Uusimaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueilla. Myyntijohtaja Vesa Eskonheimon mukaan ammattilaisia rekrytoidaan aina tarpeen mukaan lisää kattamaan koko Suomi parhaan palvelun takaamiseksi. Tällä hetkellä Järvileasingin palveluksessa on 29 leasingammattilaista.

Merkittävät ovat olleet panostukset myös digitalisoitumiseen toiminnanohjausjärjestelmien osalta, jotka tukevat ja edesauttavat tulevien vuosien kasvutavoitteita.

Järvileasing on osa Autotalo Järvi -konsernia, jonka kokonaisliikevaihto oli vuonna 2021 90 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli v. 2021 lopussa yhteensä 40 henkilöä.

Lisätiedot:

Järvileasing
Petri Järvi
0207 340 421
petri.jarvi@jarvileasing.fi
www.jarvileasing.fi

Lue myös