Suomen autokannan kiertoaika on 22 vuotta

Komponenttipula ja autoteollisuuden pullonkaulat näkyvät edelleen alkuvuoden ensirekisteröinneissä. Uusi vuosi alkoi autojen ensirekisteröinneissä verkkaisesti. Historiallisen korkea uusien autojen tilauskanta enteilee loppuvuodelle parempaa kehitystä, sillä komponenttipulan arvioidaan hellittävän ja raaka-ainemarkkinoiden heilahtelujen tasaantuvan vuoden loppua kohti.

Autoalan keskusliitto uutisoi Suomen autokannan ikääntyneen koronapandemian aikana harppauksin.

Autokannan keski-ikä on Suomessa kasvanut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2008 alkaen. Henkilöautokannan keski-ikä kasvoi viime vuonna jo 12,6 vuoteen, noin 2 kuukaudella vuoteen 2020 nähden. Kymmenessä vuodessa autokannan keski-ikä on kasvanut lähes kahdella vuodella. Keskimääräinen romutusikä kasvoi viime vuonna 22,0 vuoteen, kun se vuonna 2020 oli 21,4 vuotta.

Autokannan vanheneminen johtuu ensisijaisesti ensirekisteröintien pienestä määrästä. Vuosina 2020–2021 ensirekisteröitiin alle 100 000 uutta henkilöautoa, kun koko 2000-luvulla keskimääräinen rekisteröintimäärä on ollut noin 120 000 henkilöautoa vuodessa.

”Viime vuosina Suomessa on ensirekisteröity vain noin 18 uutta autoa tuhatta asukasta kohti. Vaikka autokannasta on samaan aikaan kierrätetty ennätysmäärä vanhoja autoja, kannan keski-ikä on kasvanut. Nykyisen autokannan ikärakenteella pitäisi vuosittain rekisteröidä noin 25 uutta autoa tuhatta asukasta kohti, jotta autokannan keski-ikä palaisi 2010-luvun keskitasolle. Tämä tarkoittaisi noin 140 000 autoa vuodessa”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Ensirekisteröintien määrä vaihtelee alueittain. Uudellamaalla ensirekisteröitiin viime vuonna noin 27 uutta autoa tuhatta asukasta kohti eli lähes saman verran kuin muissa Pohjoismaissa. Muissa maakunnissa uusia autoja rekisteröidään selvästi vähemmän. Vähiten uusia autoja ensirekisteröidään Kainuussa ja Pohjanmaan maakunnissa, joissa rekisteröidään 9–10 uutta autoa tuhatta asukasta kohti.

Ensirekisteröinnit heijastuvat autokannan alueelliseen ikään. Autokannan ikääntyminen on ollut nopeaa erityisesti niissä maakunnissa, joissa ei ole suuria kasvukeskuksia. Henkilöautokannan keski-ikä on Uudellamaalla 10,3 vuotta. Keski-ikä on korkein Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, 14,6 vuotta. Maltillisinta keski-iän kasvu on ollut Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Autokanta on ikääntynyt nopeimmin Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa, joissa kannan keski-ikä on vuosina 2016–2021 kasvanut yli 9 prosentilla.

”Autokannan uusiutuminen on hidastunut entisestään koronatilanteen seurauksena. Uusien autojen kysyntää voitaisiin nopeuttaa alentamalla auton hankinnan yhteydessä maksettavaa autoveroa. Nollapäästöisiltä autoilta vero poistettiin lokakuun alussa, mikä onkin lisännyt täyssähköautojen kysyntää yli odotusten. Koko autokannan kierto nopeutuu kuitenkin vasta kun uusien autojen hinta alenee myös edullisemmissa hintaryhmissä, koska sähköautot ovat vielä selvästi muita autoja kalliimpia”, muistuttaa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Lue myös