Voita hotelliyö kahdelle

Osallistu arvontaan täyttämällä yhteystietosi

Osallistu arvontaan ja voita hotelliyö kahdelle!

Täytä lomakkeeseen yhteystietosi, niin osallistut hotelliyön arvontaan. Palkintona kahden (2) hengen hotelliyö valitsemassasi Scandic-hotellissa vuoden 2023 aikana.

Palkinto arvotaan 31.5.2023 yhteystietonsa jättäneiden kesken.

Säännöt:

Palkinto ja voitosta ilmoittaminen:

Kahden hengen hotelliyö valitsemassasi Scandic -hotellissa vuoden 2023 aikana. Arvonta suoritetaan 31.5.2023.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

Arvonnan voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa palkinnon arvonnasta, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. 

Järjestäjä:

Järvileasing Oy

Y-tunnus: 2754267-8

Osallistumisaika:

Arvonnan osallistumisaika päättyy 31.5.2023. Osallistumisajan jälkeen tapahtuneita osallistumisia ei hyväksytä.

Osallistumisoikeus ja osallistuminen:

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Järvileasingin henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa.

Järjestäjän vastuu:

Arvonnan järjestäjä vastaa arpajaisverosta, mutta järjestäjä ei vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kuluista. Voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Henkilötietojen käsittely:

Arvontaan osallistuneiden henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. 

Voittajalla on oikeus kieltää julkaisemasta nimeään arvonnan yhteydessä.